Pris og tilskud

Tilskuddet til forældrene fra kommunen til privat dagpleje, stiger pr. 01-01-2017. Besparelserne på privat dagpleje er derfor nu blevet endnu større, idet de kommunale dagplejere og vuggestuepladser også stiger i egenbetaling pr. 1. januar 2017.Pris, tilskud o.s.v.

Havredal´s  Private Dagpleje er et godt alternativ til kommunal dagpleje og vuggestue, og er godkendt af Viborg Kommunen under fritvalgsordningen.

Du kan spare helt op til 8800 kr. årligt på en fuldtidsplads hos Havredals private dagpleje, i forhold til kommunal dagpleje og 10800 kr. årligt i forhold til vuggestue i viborg kommune.

Der ydes forældretilskud og søskenderabat efter gældende regler.

Egen betaling 1875 kr. pr. mdr.

Dertil kommer det kommunale tilskud
5625,- kr. pr. mdr.

Bruttopris 7500,- kr. pr. mdr.


Betalingen til pladsen opkræves forud alle 12 mdr. om året. Dvs. den sidste hverdag i måneden skal hele bruttobeløbet (som pt. er 7500 kr.) være disponibel på min konto som står i kontrakten.

Tilskudet fra kommunen til forældrene udbetales bagud. Skema til ansøgning om tilskud udfylder vi i fællesskab, når vi underskriver kontrakterne.

For en plads i den private dagpleje, betales der for samtlige 12 måneder.
Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for samtlige 12 mdr.

Opsigelse skal ske med 1 måneds varsel inden den 1. (D.v.s. løbende måned + en måned).

Der kan ikke opsiges til den 1. Juli og 1 Dec.

Pris og tilskud tilpasses hvert år omkring årsskiftet.
Dette vil blive varslet i December.