Havredals private dagpleje er en privat pasningsordning jf. dagtilbuds-lovens § 78.

Ordningen er godkendt af Viborg Kommune, som har tilsynspligt med dagplejen. De skal bla. føre tilsyn med sikkerhed og at børnene udvikles og trives godt.Smiler

 

Kommunen har indhentet straffe og børneattest fra politiet på alle voksne i husstanden, fuldstændig som ved den kommunale dagpleje.

Kommunen kommer på anmeldte og uanmeldte besøg mindst to gange om året.

 

Jeg er godkendt til at have max 5 børn indskrevet i dagplejen.